Den Finlands-svenska samdansen till BARNLEK 2023 är Bohmska galoppen - en pardans där man galopperar både bakåt och framåt. 

Se Bohm'ska galoppen på YouTube.

Dansbeskrivning Bohmska galoppen (PDF)

Noter till Bohmska galoppen (PDF)

Inspelning av Bohmska galoppen (m4a)