Ett av målen med BARNLEK 2023 är att erbjuda barnen möjligheter att träffas och umgås med barn från de andra nordiska länderna. För att överbygga den språkbarriär som finns önskar vi att det anmäler sig många språkambassadörer. Är det något för dig?

 

sprakambassador_480px.jpg

Språkambassadörerna (som är äldre ungdomar och vuxna) skall finnas med vid BARNLEKs alla olika aktiviteter och erbjuda barnen hjälp att kommunicera. Du behöver bara kunna två av de nordiska språken för att vara till god hjälp.

Det kommer att finnas särskilda västar för de som är språkambassadörer. Du bestämmer själv vilka tider på dagen du vill ta en paus genom att ta av dig västen.

Om du vill vara en språkambassadör kryssar du i den rutan när du anmäler dig.